Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.
Wytworem jest w tym przypadku każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.
Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:
 • badanie zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych
 • opracowywanie klasyfikacji określającej zakres ochrony wzorów przemysłowych
 • dokonywanie zgłoszeń i rejestracja wzorów przemysłowych (m. in. krajowych i wspólnotowych)
 • dozorowanie i wnoszenie urzędowych opłat
 • dokonywanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych
 • bieżąca ochrona i monitorowanie naruszeń praw do wzorów przemysłowych
 • postępowania sporne
 • dochodzenie praw ze wzorów przemysłowych
 • ochrona praw autorskich do wzorów przemysłowych
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • prowadzenie negocjacji
 • przygotowywanie umów licencyjnych
 • przygotowywanie umów przenoszących prawa do wzorów przemysłowych
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
 • doradztwo w zakresie zarządzania prawami wyłącznymi do wzorów przemysłowych
wzory-przemyslowe