Szkolenia

Kancelaria świadczy usługi w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie szeroko rozumianej własności intelektualnej. Forma i organizacja szkoleń jest dostosowywana do aktualnych potrzeb uczestników. Adresatami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak również organy administracji publicznej oraz osoby indywidualne.

Zakres szkoleń obejmuje w szczególności:

  • Prawo własności przemysłowej
  • Prawo autorskie i prawa pokrewne
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • Procedura przez sądami administracyjnymi
  • Procedura przed sądami powszechnymi
  • Procedura administracyjna

Zespół szkoleniowy stanowią osoby (zawodowi pełnomocnicy) posiadający specjalistyczną wiedzę we wskazanych powyżej dziedzinach prawa.

Istnieje również możliwość uczestniczenia wykładowców kancelarii w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty, w celu uzupełnienia zespołów szkoleniowych prowadzących określone zajęcia.

szkolenia