Wynalazki

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:

 • badanie zdolności patentowej wynalazków
 • dokonywanie zgłoszeń i uzyskiwanie patentów na wynalazki
 • dozorowanie i wnoszenie urzędowych opłat
 • dokonywanie zmian w rejestrach wynalazków
 • walidacja patentów europejskich w Polsce
 • prowadzenie fazy krajowej w procedurze PCT
 • bieżąca ochrona i monitorowanie naruszeń praw do wynalazków
 • postępowania sporne
 • dochodzenie praw z wynalazków
 • ochrona praw autorskich do wynalazków
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • prowadzenie negocjacji
 • przygotowywanie umów licencyjnych
 • przygotowywanie umów przenoszących prawa do wynalazków
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
 • doradztwo w zakresie zarządzania prawami wyłącznymi do wynalazków
wynalazki