Kancelaria

Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT jest wysoko wyspecjalizowaną kancelarią w zakresie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Ponadto specjalizacja obejmuje postępowania sądowoadministracyjne (przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz procedury zgłoszeniowe przed właściwymi organami, mające na celu uzyskanie rejestracji praw wyłącznych. W zakresie usług mieszczą się również postępowania dotyczące naruszeń praw wyłącznych i reprezentacja przed sądami powszechnymi.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę klientów we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących szeroko pojętej ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Zakres tych spraw obejmuje m. in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochronę praw autorskich. Oferta zawiera także pełny zakres tzw. usług otoczenia biznesu w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej, do których zalicza się m. in. audyt, opracowywanie strategii rozwoju oraz zarządzanie portfelem marek, usługi doradcze i konsultingowe. Kancelaria reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

Kancelaria świadczy swoje usługi zarówno w Polsce, jak i za granicą, dla krajowych i zagranicznych firm oraz klientów indywidualnych.

kancelaria